Ogłoszenie – pogrzeby i kancelaria

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju w zgodzie z rozporządzeniami Rządu i dekretem Metropolity Krakowskiego DO ODWOŁANIA zarządza się co następuje:

POGRZEBY – odprawiane będą ze względu na OGRANICZENIE ZGROMADZEŃ DO 50 os. – tylko przy obecności najbliższej rodziny. Uroczystą Mszę św. pogrzebową po ustaleniu z rodziną wyznaczy się po ustaniu Kryzysu.

KANCELARIA PARAFIALNA – aż do odwołania jest zamknięta –
w kancelarii parafialnej załatwiamy tylko najbardziej pilne sprawy. CHORYCH i SPRAWY POGRZEBOWE można zgłaszać telefonicznie.

Przypominamy o telefonie kontaktowym: 12 281 60 02