W duchu odpowiedzialności i miłości…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani w świetle ostatnich decyzji Rządu i Komisji Episkopatu Polski w sprawie Epidemii Koronawirusa – APELUJEMY. Skorzystajcie z dyspensy z uczestnictwa w Niedzielnej Mszy św.
GORĄCO PROSIMY O ROZTROPNOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNĄ MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO. W tym trudnym czasie trwajmy w modlitwie we wspólnocie rodzinnej. Słuchajmy i podporządkujmy się odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo. Doświadczenie innych krajów jasno mówi oprócz modlitw, wiary i zaufania po ludzku najlepszym sposobem przeciwdziałania jest izolacja od innych. Nie bądźmy mądrzejsi od biskupów i lekarzy. W pokorze podejmijmy to wyrzeczenie jako wielkopostne wyzwanie. Postarajmy się także zadbać o to aby te informacje i rozporządzenia dotarły do osób starszych – najbardziej narażonych. Trwajmy w jednej wierze na modlitwie w naszych domach.
Z modlitwą i błogosławieństwem – Wasi Duszpasterze.

PONIŻEJ MODLITWA

MODLITWA O ZAPRZESTANIE  ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

(do odmawiania po każdej Mszy Świętej)

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj
i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie,                                 módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko,

Święty Rochu,

Święta Rozalio,

Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! – Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, – Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, – Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy, – Wysłuchaj nas Panie.