POMOCNA DŁOŃ 2020

UMiG Niepołomice poprosiło przekazanie informacji.

Jeżeli macie informację o
osobach starszych lub samotnych,
które w związku z kwarantanną potrzebują pomocy,
prosimy o zgłoszenie telefonicznie
ks. Proboszczowi – nr telefonu: 12 281 60 02.
Parafia przekaże tą wiedzę za pośrednictwem
Urzędu – HARCERZOM,
którzy zobowiązali się pomóc potrzebującym osobom.