Sakrament chorych

Do chorych w bliskim niebezpieczeństwie śmierci
możemy wezwać kapłana o każdej porze.

Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy z kapłanem i chorym wspólnie się modlą. Należy przygotować stolik, na nim krzyż i zapaloną świecę.

CZYTAJ…

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA
O SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA CHORYCH

wygłoszona 26.02.2014 na Placu św. Piotra

deon