Małżeństwo

Narzeczeni winni zgłosić się do Kancelarii przynajmniej TRZY MIESIĄCE przed planowanym terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:

  • Metrykę chrztu (nie starszą niż 6 m-cy)
  • Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego
  • Świadectwo nauki religii (indeks)
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jeżeli kurs został już ukończony
  • Dowód osobisty

Termin ślubu można ustalić wcześniej w Kancelarii Parafialnej.