Sakrament Bierzmowania

Zgodnie z dekretem
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
trwa 3 lata – od klasy VI Szkoły Podstawowej.

Przygotowanie do Bierzmowania 2021-2022

 • KAŻDY III PIĄTEK MIESIĄCA – KLASA VIII – godz. 18.00 Msza św. i spotkanie. – ks. Proboszcz
 • KLASA VI SP – spotkanie – każdy IV piątek miesiąca – ks. Wikariusz
 • KLASA VII SP – spotkanie – klasa 7 B każdy 2 piątek miesiąca – ks. Wikariusz
  – klasa 7 A każdy 2 czwartek miesiąca – ks. Wikariusz
 • ZMIANY W TERMINACH LUB GODZINACH SPOTKAŃ – BĘDĄ PODAWANE – BEZPOŚREDNIO KANDYDATOM W SZKOLE, W OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH, NA PROFILU FB i STRONIE WWW PARAFII
 • Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania to nie tylko katecheza szkolna czy parafialna. Ten czas – 3 lata formacji – ma być przede wszystkim przygotowaniem na poziomie Duchowym. Kandydat ma zatem uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach, na których odnotowuje w ustalony sposób swoją obecność w indeksie.
 • Obowiązkowa obecność dla wszystkich: Każda Niedzielna i świąteczna Eucharystia, comiesięczna spowiedź św., Nabożeństwa tj. Różaniec, Majówki, Roraty, Parafialne rekolekcje wielkopostne, Środa Popielcowa, Triduum Sacrum, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale.
 • DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA 
  • PO OTRZYMANIU NALEŻY JĄ, WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ W WYZNACZONYM TERMINIE NA SPOTKANIU WYZNACZONYM PRZEZ PROWADZĄCEGO

I. W przypadku nieobecności na I spotkaniu – rozpoczynającym rok formacji, aby otrzymać indeks należy zaliczyć pytania od 146 do 154 (znajdują się na str. 15).

II. OBOWIĄZKOWY MATERIAŁ DO ZALICZENIA w przypadku nieobecności kandydata z 6 lub 7 Klasy na II spotkaniu formacyjnym w kościele
(w Październiku).