Pogrzeb

Po śmierci parafianina pierwszą osobą, którą powinniśmy powiadomić jest ksiądz.

W celu uzgodnienia terminu pogrzebu należy okazać w Kancelarii:

  • Odcinek karty zgonu do celów pogrzebowych
  • Akt zgonu z USC
  • Zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami świętymi gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)