Boże Ciało!

W piękny czwartkowy dzień o godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza św., po której wyruszyła procesja po ulicach naszej miejscowości. Pierwszy ołtarz zawdzięczamy Pagórkom, drugi Tarnówce i Wychylówce, a trzeci powstała pracą Borku i Przyborowa. Czwarty ołtarz na scenie obok strażnicy OSP przygotowali strażacy i młodzież – nawiązywał on do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Po zakończeniu procesji czekała na wszystkich miła niespodzianka. Darmowa kiełbaska z grilla z inicjatywy ks. Proboszcza i strażaków. Strach się bać czym zostaniemy zaskoczeni za rok.

GALERIA Z PROCESJI>>>.