#Zamaskowani – WAŻNE – PRZECZYTAJ !!!

Przypominamy, że od dnia 16.04.2020r. obowiązuje OBOWIĄZEK noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych – także w kościołach w czasie Liturgii.

Dlatego usilnie prosimy, aby na Mszę św. przychodziły tylko osoby zamawiające Intencje. Przypominamy w kościele może uczestniczyć max 5 os.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz zdrowie i życie wiernych komunię św. przyjmujemy WG ZALECEŃ BISKUPÓW „NA RĘKĘ”.

!!!JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ!!!

Prosimy stosować się do punktów.