ALLELUJA CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

KOCHANI PARAFIANIE!!!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ –
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

Niech Pan Jezus – Pan Życia i Śmierci obdarzy Was
Radością, Nadzieją i Pokojem.
W tym trudnym – smutnym czasie On jest dla nas światłem. Niech obdarzy Nas błogosławieństwem.
Jesteśmy z Wami, modlimy się z Wami i za Was.
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja :)!!!