Wielka Sobota – Chrystus zwyciężający

image2W Wielką Sobotę uczestniczyliśmy w Liturgii Wigilii Paschalnej, połączonej z procesją rezurekcyjną. Wieczorem zgromadziliśmy się wokół ognia, który zapłonął na Paschale – świecy będącej symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Drugim ważnym znakiem jest woda – symbol oczyszczenia, związany z sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego też ważnym momentem liturgii było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Liturgia Słowa w Wielką Sobotę prowadzi nas od stworzenia świata, przez przymierze zawarte przez Boga z ludźmi w Starym Testamencie, aż do wypełnienia się tajemnicy Zmartwychwstania. Po czterdziestu dniach Wielkiego Postu znów brzmi radosne Alleluja. Grób został się pusty. Niech tajemnica tej nocy napełni nas prawdziwą radością.image4