Wesprzyj ŚDM – oddaj głos w Budżecie Obywatelskim!

budżetTo doskonała okazja,
aby wesprzeć przygotowania i organizację
Światowych Dni Młodzieży w Woli Batorskiej.

Jak coś dać i nic nie stracić?

Wystarczy zagłosować na jeden z projektów
do Budżetu Obywatelskiego wspierający
Światowe Dni Młodzieży.

Wszystkie projekty
będą zrealizowane w Woli Batorskiej!

Wszystkie adresowane są
do mieszkańców naszej miejscowości!

jak głosować

1. Osobiście – wrzucając kartę do głosowania do urny w Domu Kultury: pn.- pt. 16-19.

2. Przez Internet – na platformie www.lepszeniepołomice.pl

3. Korespondencyjnie – wysyłając kartę na adres Urzędu Miasta i Gminy
(liczy się data wpływu do UMiG)

Aby oddać ważny głos potrzebujesz tylko adresu i nr PESEL. Głosować można na dowolny projekt zgłoszony na terenie całej gminy.
UWAGA: Można oddać TYLKO 1 ważny głos!

nie zmarnuj swojego głosu

PROJEKT nr 1

plakat 3 - piknik

Śpiewnik zawierający najpopularniejsze pieśni i piosenki kościelne. Dostęp mieszkańców do wielojęzykowego śpiewnika w przynajmniej trzech językach (w tym polskim i angielskim) ułatwi im w znawczym stopniu wspólną integrację i poczucie lokalnej wspólnoty. Pomimo, iż śpiewnik w przeważającej części będzie zawierał pieśni i piosenki kościelne będzie adresowany do przeszło 90% mieszkańców wsi. Wspólny śpiew w obcym języku, razem z gośćmi, którzy przyjadą do Woli Batorskiej w lipcu 2016 roku pozwoli wszystkim mieszkańcom lepiej wykorzystać szansę na poznanie obcej kultury oraz przybyłych gości i z pewnością pogłębi więzi pomiędzy obcokrajowcami oraz mieszkańcami Woli Batorskiej. Jednak śpiewnik zostanie wykorzystany nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, ale podczas różnych innych uroczystości w Woli Batorskiej np. odpustu parafialnego, zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego czy różnych uroczystości rocznicowych (święto odzyskania niepodległości, święto 3 – go maja itp.).

PROJEKT nr 2

plakat 4 - haft

Warsztaty haftowania umożliwią osobom starszym oraz szczególnie zainteresowanym z naszej miejscowości twórczo spędzić wolny czas. Warsztaty zapewnią nie tylko rozwój posiadanych już umiejętności w tej dziedzinie, ale może przede wszystkim nabycie całkiem nowych doświadczeń czy inspiracji. Uczestnicy warsztatów będą mogli zagłębić tajniki tradycyjnej metody zdobnictwa przedmiotów użytku codziennego, jak serwety, obrusy, elementy ubioru, a nawet biżuterii. Jednym z założeń warsztatów jest wykonanie haftowanych serwetek według unikatowego projekt, które będą wspaniałymi pamiątkami dla przybyły do Woli Batorskiej pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Udekorowane serwetkami słoiki z dżemem (przygotowanym również przez mieszkańców) będą idealnym symbolem gościnnej i różnobarwnej kultury naszego regionu.  

PROJEKT nr 9

plakat 2 - piknik

Wielokulturowy piknik integracyjny zostanie zorganizowany w ostatnim tygodniu lipca 2016 roku. Piknik ma na celu głównie przedstawienie i wzajemne poznanie kultury polskiej (w wymiarze miejscowości Wola Batorska oraz gminy Niepołomice) oraz kultury gości, którzy przyjadą do Woli Batorskiej. Wspólna integracja tych dwóch grup na samym początku Światowych Dni Młodzieży wszystkim pozwoli lepiej przeżyć to ważne wydarzenie.
Przygotowane w ramach pikniku atrakcje będą miały za zadanie w jak najszerszym wymiarze przedstawić naszą lokalną społeczność oraz tradycje. Podobnie zresztą tradycję przybyłych gości, ponieważ kiedy poznamy grupę, która będzie zakwaterowana w Woli Batorskiej, korespondencyjnie poprosimy o przygotowanie występu lub zabawy, która mieszkańcom wsi przybliży kulturę przybyłych gości. Zakłada się m.in. następujące elementy wielokulturowego pikniku integracyjnego: występ grupy „Nasza Wola”; występy oraz prezentacje grup artystycznych działających przy Domu Kultury w Woli Batorskiej; występy np. grup teatralnych działających przy Szkole Podstawowej lub Gimnazjum; występ zagranicznych gości; prezentacja przez Koło Gospodyń lokalnych potraw; zabawa z udziałem zespołu muzycznego; grill.

PROJEKT nr 11

plakat 1 - język migowyKurs języka migowego obejmujący 60 godzin lekcyjnych będzie się odbywać w Domu Kultury w Woli Batorskiej. Zadanie polega na organizacji kursu języka migowego dla 10 osób. Będzie on miał na celu przede wszystkim uwrażliwienie mieszkańców Woli Batorskiej na kontakt z osobami niesłyszącymi lub niemówiącymi. Przeszkolona grupa osób mogłaby ponadto stanowić wsparcie podczas organizacji Światowych Dni Młodzieży. Zajęcia adresowane do pełnoletnich mieszkańców prowadzone będą na poziomie podstawowym. Ponadto Wola Batorska jest miejscowością, gdzie obecnie zamieszkują już rodziny, których członkowie nie słyszą lub nie mówią. Organizacja kursu języka migowego pozwoli pogłębić poczucie wspólnoty pomiędzy tymi rodzinami,
a resztą mieszkańców miejscowości. Osoby, które ukończą kurs, przy odrobinie dobrej woli mogą stać się dla tych osób pewnego rodzaju „ambasadorami” pośród pozostałych mieszkańców wsi oraz całej gminy.

PROJEKT nr 12

plakat 5 - język obcy

Organizacja kursu języka obcego dla 45 osób powyżej 45 roku życia. Język zajęć zostanie dostosowany do grupy gości, która w lipcu 2016 roku odwiedzi Wolę Batorska w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zajęcia prowadzone będą na poziomie podstawowym. Ukończenie kursu językowego będącego przedmiotem zadania umożliwi jego uczestnikom komunikację w stopniu podstawowym w wybranym obcym języku. Dzięki poznaniu słownictwa oraz najważniejszych zwrotów zostanie przełamana bariera językowa pomiędzy gośćmi z zagranicy, którzy odwiedzą Wolę Batorską, a jej mieszkańcami. Kontakt, nawet na podstawowym poziomie, pozwoli mieszkańcom miejscowości lepiej wykorzystać niepowtarzalną możliwość poznania obcej kultury. Udział w kursie językowym, osobom powyżej 45 roku życia, niemającym styczności z obcym językiem, pozwolą zniwelować stres związanym z przyjęciem w swojej miejscowości dużej grupy osób pochodzących z obcego kraju oraz z pewnością zachęci ich do kontaktu z przybyłymi gośćmi.
Ponad to osoby powyżej 45 roku życia najczęściej nie miały możliwości nauki języka obcego i uważają tę formę osobistego rozwoju za niedostępną dla ich grupy wiekowej. Zajęcia adresowane specjalnie dla nich pozwolą odważyć się tej właśnie grupie mieszkańców na naukę języka obcego.

grafika - slajd