PIELGRZYMKA DO WŁOCH !!!

Szczęść Boże! Z radością ogłaszam, że nasza dzięki pomocy parafii w Gdowie nasz wyjazd uzyskał minimum niezbędne do organizacji Pielgrzymki. Dlatego bardzo proszę o przeczytanie poniższych informacji. Proszę o potwierdzenie wyjazdu przez oddanie karty i wpłatę zaliczki.

1.       KARTA UCZESTNIKA (załącznik nr 2) – jest to tak naprawdę formularz osobowy, który musi zostać wypełniony przez każdego uczestnika pielgrzymki. Bardzo ważne jest, aby wszystkie pola z danymi zostały uzupełnione!

      – Wypełniając kartę uczestnika Pielgrzymi zaznaczają, że zapoznali się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Orlando Travel Sp. z o.o. Zdaję sobie sprawę, że mało kto czyta takie dokumenty ale warto się z nimi zapoznać, gdyż tam są uregulowane wzajemne relacje ORGANIZATOR – KLIENT. Załączam plik (załącznik nr 3)

– każdy uczestnik podpisuje również STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY (załącznik nr 4) – jest to dokument określony ustawą, dlatego musimy go przekazać, natomiast nie wnosi żadnych dodatkowych istotnych kwestii.

– w załączniku nr 5 przesyłam Ogólne Warunki Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna S.A. – w nch zawarte są szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia KL (kosztów leczenia za granicą) oraz NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), które zawarte jest w cenie i którym objęty jest każdy uczestnik wyjazdu.

– w załączniku nr 6 przesyłam szczegółowe warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (szczegółowo wyjaśnię jego istotę poniżej).
W paragrafach 8 – 10 wymienione są przesłanki do wypłaty tego ubezpieczenia (warto się z nimi zapoznać), a także wszelkie szczegóły związane z tym produktem. Ubezpieczenie to obejmuje również nagłe zachorowanie podróżnego, w tym zachorowanie na Covid-19 czy fakt bycia objętym kwarantanną.

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA I PODPISANIA

https://drive.google.com/file/d/1zz9vzkQrdofzyWNE6QOfXip3oeoB3IdC/view?usp=sharing

2.       Następnym krokiem po podpisaniu umowy jest WPŁATA ZALICZKI

 Wpłatę rozdzielona jest na dwie części:

·         ZALICZKA w wysokości 800 PLN/osobę płatną do dnia 20.04.2022 r.

·         DOPŁATA DO CAŁOŚCI 1690 PLN/osobę płatną do dnia 04.06.2022 r. (czyli na 1 miesiąc przed wyjazdem)

Klienci mogą dokonywać wpłat indywidualnie (mają na karcie podany rachunek bankowy), albo mogą wpłacić należność Księdzu, a Ksiądz zrobi nam przelew na łączną.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

Postaram się jak najdokładniej wyjaśnić na czym ono polega i jak prawidłowo wyrazić wolę bycia objętym takim ubezpieczeniem.

 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dodatkowo płatnym, nie jest obowiązkowe i nie stanowi elementu imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych. Oznacza to, że jest to usługa dodatkowa, którą wykupujemy na rzecz Klienta
w towarzystwie ubezpieczeniowym i  nie podlega ona zwrotowi (nawet w przypadku anulowania przez organizatora całej pielgrzymki – kwota za dodatkowe ubezpieczenie nie jest zwracana). Działa to tak samo jak ubezpieczenie samochodu – płacimy składkę co rok, a w ogromnej liczbie przypadków kierowcy nigdy z ubezpieczenia nie korzystają i  wówczas nie jest im ta składka zwracana. Dlaczego warto się ubezpieczyć dodatkowo?

 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej warto wykupić, na wypadek sytuacji losowej, której nie można na dzień dzisiejszy przewidzieć, a która może wystąpić przed wyjazdem i uniemożliwić podróżnemu wzięcie udziału w pielgrzymce (najczęściej dotycz to nagłych przypadków chorobowych). W takiej sytuacji nie zawsze mamy możliwość znaleźć kogoś na miejsce osoby, która rezygnuje. Posiadanie takiego ubezpieczenia gwarantuje zwrot wpłaconych środków przez ubezpieczyciela (oczywiście po wcześniejszym udokumentowaniu, że rezygnacja była zasadna). Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia przesyłam w załączniku nr 6. W paragrafach 8 – 10 wymienione są przesłanki do wypłaty tego ubezpieczenia (warto się z nimi zapoznać), a także wszelkie szczegóły związane z tym produktem. Ubezpieczenie to obejmuje również nagłe zachorowanie podróżnego, w tym zachorowanie na Covid-19 czy fakt bycia objętym kwarantanną.

Aby wykupić ubezpieczenie, należy dostarczyć nam wypełnioną kartę uczestnika i uregulować wpłatę zaliczki 800 PLN, powiększoną o kwotę 170 PLN w ramach dodatkowego ubezpieczenia. Gdyby pielgrzymi mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym biurem.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE WJAZDU DO WLOCH PRZEZ POLSKICH OBYWATELI

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski, mają obowiązek: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w każdym momencie przepisy mogą zostać zaostrzone, wówczas nie stanowi to podstawy do rezygnacji z pielgrzymki, a ewentualne koszty wynikające z konieczności wykonania testu lub innych leżą po stronie podróżnych.

W przypadku całkowitego lockdownu (zamknięte granice, odwołane loty) organizator zmuszony jest do anulacji wyjazdu, a Klientom przysługuje zwrot wpłaconych środków (za wyjątkiem składki na dodatkowe ubezpieczenie) na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.