I Piątek miesiąca

W pierwszy piątek zapraszamy do sakramentu pokuty przed Mszą Św. o godz. 7.00 i popołudniu od godziny 17.15

Na Msze św. o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie dzieci z IV klasy SP – zbierające I piątki miesiąca.