Modlimy się o pokój!

16114661_1168456479890923_3583608165048793847_n

Już jutro, w niedzielę, 22 stycznia, która w całym Kościele jest okazją do modlitwy o Jedność chrześcijan, my chcemy tę jedność wyrazić w modlitwie o pokój na świecie, szczególnie w tych zakątkach świata, w których chrześcijanie są prześladowani za wiarę.

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN


Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Polecamy szerzej zapoznać się z tematem naszych braci chrześcijan, którzy nie mogą w wolny sposób wyznawać swojej wiary:

pkwp logo-pl