Jan Paweł II – papież rodziny

Po raz Piętnasty będziemy w Polsce obchodzić Dzień Papieski. Dzień modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, dzień wsłuchiwania się w Jego nauczanie i okazja wsparcia żywego pomnika Jana Pawła – Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – które wspiera zdolną, ubogą młodzież.

Nasi Młodzi Wolontariusz będą po Mszach Świętych zbierać do puszek fundusze na tę Fundację.

dzień-papieski-2015dzielo