Deo Gratias!

DeoGratias.tif

Bóg zapłać Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, który dokonał posługi Konsekracji – poświęcenia naszego parafialnego kościoła, za przybycie do parafii, za wielką życzliwość i za niezwykły i zaskakujący gest  – dar ołtarza,  piękny srebrny kielich mszalny.

Bóg zapłać ks. dr Stanisławowi Mieszczakowi ze zgromadzenia Księży Sercanów, za przygotowanie naszej parafii do konsekracji kościoła, za Triduum, za posługę komentatora wprowadzającego do obrzędów poświęcenia kościoła, za pomoc w przygotowaniu liturgii i za wielką życzliwość.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia niedzielnych uroczystości Konsekracji Kościoła.  Dziękujemy Panu Robertowi Bystrowskiemu za odnowienie Tabernakulum a także dzwonków i gonga. Dziękujemy panom Wrzoskiewiczom za przygotowanie „zacheuszek” z marmuru, za wyczyszczenie i przygotowanie ołtarza, za wykonanie kamiennego relikwiarza  i za oczyszczenie schodów. Dziękujemy Panu Włodzimierzowi Kotarze za bezinteresowne pomalowanie filarów obok zacheuszków i białych elementów prezbiterium. Bóg zapłać plastyczce z Nowego Targu, pani Joannie Borowicz za projekt zacheuszków i za namalowanie gałązek laurowych, Bóg zapłać Panu Janowi Dzięgielowi za przygotowanie podestów, Panu Janowi Kosmowskiemu za ufundowanie świec woskowych, Pani Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych Lucynie Krom za znaczną ofiarę, serdeczne Bóg zapłać wszystkim fundatorom i ofiarodawcom – kilkunastu rodzinom z parafii, których nazwiska są wpisane do pamiątkowej księgi.

Dziękujemy Panu Januszowi Rojkowi za projekt zaproszeń i pamiątek konsekracji oraz za przygotowanie wystawy o historii budowy naszego kościoła i historii naszej parafii. Panu Marcinowi Słoczyńskiemu za pomoc merytoryczną wystawy.

Dziękujemy  przedstawicielkom Mikoniowca Rejon II – paniom,  które ze zrozumieniem ważności chwili przyszły przygotować kościół,  serdeczny Bóg zapłać tym, którzy z poza rejonu przyszli pomóc, dwom paniom z Tarnówki i młodzieży z oazy, Serdeczne Bóg zapłać  paniom, które przygotowały kwiaty, Pani Karolinie Bronikowskiej – Dąbroś za projekt wystroju wnętrza kościoła na uroczystość,  panom wieszającym wstęgi, panom Marcom i OSP za pomoc w wykoszeniu trawy przy plebanii  i oczyszczeniu chodnika – obejścia  wokół kościoła.

 Serdeczny Bóg zapłać tym, którzy zadbali o wykoszenie rowów.

Bóg zapłać ks. Marcinowi i służbie liturgicznej z oazą za tak pięknie przygotowaną liturgię pod czujnym okiem ks. dr Stanisława Mieszczaka. Bóg  zapłać Pani Organistce – poznaliśmy nowe pieśni , będziemy kontynuowali ich śpiew, dziękujemy Panu Kościelnemu, także za czuwanie w czasie licznych prób. Bóg zapłać tak wielu przedstawicielom parafii, którzy czynnie brali udział w liturgii w wyznaczonym dla siebie czasie, pięknie bez widocznych pomyłek (wszyscy ich chwalą).

Serdeczny Bóg zapłać Panu Prezesowi OSP Tomaszowi Tomali za wielką życzliwość i pomoc w zorganizowaniu uroczystości , wszystkim członkom OSP za pomoc i gotowość niesienia tej pomocy, za uświetnienie liturgii.

Serdeczne Bóg zapłać Pani Kierownik Wiejskiego Domu Kultury, Renacie Siwek za zorganizowanie Sali w której odbył się obiad dla ks. Kardynała i zaproszonych gości, Bóg zapłać Państwu Małgorzacie i Januszowi  Siwek za przygotowanie posiłku.

Bóg zapłać wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierali to wielkie historyczne dla naszej parafii dzieło Konsekracji świątyni .

ks. Wojciech Guzik
proboszcz