Bierzmowanie

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej.

IMG_8282

W piękne słoneczne popołudnie, w dzień, kiedy Kościół wspomina św. Antoniego z Padwy, czyli 13 czerwca o godz. 17.00 młodzież naszej parafii przyjęła z rąk ks. infułata Jerzego Bryły sakrament bierzmowania. Wyrazili przez to, że swoją wiarę chcą umocnić i żyć według jej zasad.

IMG_8283

Modlimy się za nich i życzymy, aby przyjęte dary Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, bojaźń Boża, pobożność) rozwijały w nich wiarę, umacniały nadzieję i rozpalały miłość.

IMG_8287