27 czystych serc

Od nabożeństwa pokutnego rozpoczął się dzisiaj dzień Pierwsze Spowiedzi dla dzieci, które jutro przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Ewangelia o synu marnotrawnym była przewodnikiem do dobrego przeżycia tego sakramentu, o czym przypominał ustawiony na środku obraz Jezusa Miłosiernego i zapalony płomień miłosierdzia. Wiele dzieci, ale i dorosłych podchodziło do obrazu, aby patrząc na Jezusa podziękować za dobrą spowiedź. Jutro ważny dzień! Prosimy o modlitwę za dzieci i ich rodziny o piękne przeżycie tego dnia.

IMG_0014