WIZYTACJA KANONICZNA

Wizytacja-03

W niedzielny poranek, punktualnie o godz. 7.45 przed wejściem do kościoła Dziekan naszego dekanatu, ks. Proboszcz oraz zebrani parafianie powitali Księdza Biskupa Jana Zająca. Po ucałowaniu relikwii, przekazaniu kluczy od naszego kościoła i pokropieniu wodą święconą ks. Biskup procesyjnie został wprowadzony do naszego kościoła. Po modlitwie przed ołtarzem ks. Proboszcz odmówił modlitwę w intencji ks. Biskupa, a potem przywitał dostojnego gościa przedstawiając mu naszą parafię. Potem przedstawiciele Rady Parafialnej wyrazili radość z przybycia ks. Biskupa do naszej parafii.

Rozpoczęła się pierwsza w tym dniu Msza św., której przewodniczył ks. Biskup. Wygłosił kazanie, w którym wskazywał na potrzebę otwarcia na ludzi młodych oraz na tych, którym daleko do kościoła i do sakramentów. Wyraził radość z peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. udzielił specjalnego błogosławieństwa małżonkom oraz wszystkim zebranym. Potem był czas, aby każdy mógł podejść do ks. Biskupa i otrzymać indywidualne błogosławieństwo i zamienić kilka słów.

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 ks. Biskup wygłosił kazanie, w którym nawiązał do Ewangelii o Samarytance, która przy studni spotkała i uwierzyła w Jezusa, Syna Bożego. Kaznodzieja wskazał, że my też mamy być otwarci na przychodzącego Chrystusa oraz dawać o Nim świadectwo w naszych środowiskach. Na zakończenie Mszy św.  ks. Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym, a szczególnie zebranym małżonkom w średnim wieku i ich rodzinom. Potem każdy mógł podejść po błogosławieństwo indywidualne.

Podczas Mszy św. o 11.30 swój czas miały młode małżeństwa oraz dzieci i młodzież. Na zakończenie Mszy św. ks. Biskup powiedział, że przychodzi do nas jak św. Mikołaj. Przychodzi, aby nas obdarowywać najpiękniejszym darem jakim jest błogosławieństwo. Po udzieleniu tego daru wszystkim zebranym, podobnie jak na wcześniejszych Mszach, każda rodzina podchodziła do ks. Biskupa po indywidualne błogosławieństwo.

Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się w kościele z ministrantami i lektorami, scholką oraz oazą. Podziękował za ich pracę i zaangażowanie, za to że przez swoją służbę pomagają się innym modlić w kościele. Zachęcił jednocześnie do wytrwałości w tych grupach oraz jeszcze większej radości w służbie Bogu i ludziom. Prosił też o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. Na zakończenie spotkania ks. Biskup każdego pobłogosławił.

O godz. 14.00 ks. Biskup odwiedził trzy rodziny wielodzietne w naszej parafii. Spotkania te przebiegały w bardzo radosnej atmosferze. Każda rodzina mogła też podzielić się swoim świadectwem rodzinnego życia, troskami i radościami codzienności.

O godz. 15.00 ks. Biskup modlił się na cmentarzu parafialnym, za wszystkim zmarłych z naszej parafii oraz tego, kto pierwszy odejdzie do domu Ojca. Te intencje zawarł w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie tego spotkania ks. Biskup podziękował Różom Różańcowych za ich codzienną wytrwałą modlitwę oraz Zespołowi Charytatywnemu za ich troskę i miłosierne ręce parafii.

O godz. 15.30 na plebani odbyło się spotkanie Rady Parafialnej i Katechetów. Mowa była o bieżących problemach duszpasterskich, które niepokoją serce Biskupa, a które również dotykają naszą parafię. Konstruktywna rozmowa i rady oraz otwarta dyskusja spotkała się z uznaniem ks. Biskupa dla tych ludzi zaangażowanych w parafii.

O godz. 16.30 rozpoczęły się tradycyjne Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. Po nich o godz. 17.30 ks. Biskup odprawił Mszę św. na której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z klasy III gimnazjum. W kazaniu prosił młodych o odwagę wiary, aby nie bali się pójść za Chrystusem. Wezwał ich do dawania świadectwa i radości wiary. Na tę Mszę św. przybyli wszyscy kapłani z naszego dekanatu. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz podziękował ks. Biskupowi za cały dzień apostolskiej wizyty w naszej parafii.

***

PONIEDZIAŁEK – to drugi dzień wizytacji ks. Biskupa w naszej parafii. Od godz. 9.00 ks. Biskup odwiedził 4 chorych, których przez swoje słowo i błogosławieństwo dodał nadziei i siły w noszeniu krzyża cierpienia.

O godz. 10.30 w swoich progach przywitała ks. Biskupa Szkoła Podstawowa. Na początku było spotkanie z uczniami na sali gimnastycznej, gdzie po przywitaniu przez uczniów ks. Biskup podszedł do każdej klasy i zamienił kilka słów. Potem już do wszystkich wskazał na patrona oraz bł. Jana Pawła II jako wzory do naśladowania. Życzył wszystkim radosnych przeżyć związanych ze świętami Wielkanocnymi oraz z kanonizacją Jana Pawła II. Drugim punktem tego spotkania było spotkanie z nauczycielami przy stole. Krótka rozmowa dała wiele radości ale i siły do dalszej pracy w wychowywaniu młodego pokolenia.

Ze Szkoły Podstawowej ks. Biskup przeszedł do przedszkola gdzie spotkał się ze wszystkimi dziećmi. Każda grupa obdarowała prezentami, a ks. Biskup żartował do dzieci i pokazywał jak ważna jest modlitwa. Nie zabrakło również czasu na to, aby każde dziecko podeszło do ks. Biskupa po indywidualne błogosławieństwo.

Przyszedł potem czas na Gimnazjum – w samo południe. Tutaj najpierw na sali gimnastycznej ks. Biskup spotkał się ze wszystkimi uczniami. Mówił o przykładach ludzi, których warto naśladować – jak Jan Paweł II i patronka szkoły, którzy mieli zawsze otwarte ręce do niesienia pomocy ludziom. Zachęcał by również czas Gimazjum był czasem otwierania zatroskanych rąk w stronę drugiego człowieka. Potem był czas na rozmowę z nauczycielami  w pokoju nauczycielskim.

O godz. 12.40 ks. Biskup został przywitany w Centrum Rehabilitacyjnym „OSTOJA”. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze. Było dzielenie się doświadczeniem cierpienia i choroby, ale i radością z tego że są ludzie i takie miejsce jak „OSTOJA”, które dodaje ludziom nadziei. Pensjonariusze wyrazili również wdzięczność miejscowej parafii za regularną i ochoczą posługę duszpasterską.

Ostatnim punktem wizytacji była modlitwa w kościele ks. Biskupa z kapłanami.

Bogu dzięki za czas wizytacji Apostoła, który dodał motywacji do wzrastania w wierze, a przez swoje błogosławieństwo wlał w nas Boże łaski, które maja nas motywować na drodze do Boga.

GALERIA ZDJĘĆ Z WIZYTACJI – NIEDZIELA >>>.

GALERIA ZDJĘĆ Z WIZYTACJI – PONIEDZIAŁEK >>>.

Dziękujemy za relację fotograficzną Oskarowi Słaboszowi
oraz za udostępnienie zdjęć Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.