Wieczorny różaniec na cmentarzu

IMG_9958W Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 19.00 młodzież zaprosiła wszystkich na modlitwę różańcową za zmarłych. Odmawiając część chwalebną modliliśmy się w intencji wszystkich, którzy odeszli od nas w ostatnim roku oraz za naszych bliskich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu jak i za tych pochowanych na innych cmentarzach. Naszą pamięć wyraziliśmy również przez pozostawienie zniczy pod krzyżem, który jest w centrum naszego cmentarza.

GALERIA ZDJĘĆ>>>.