Uroczystość Bożego Ciała 2020

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod przymiotami ubyty chleba, Zagrody nasze widzieć przychodzi, I jak się dzieciom Jego powodzi”.