Triduum przed konsekracją kościoła – dzień 2

W Uroczystość Serca Pana Jezusa przeżyliśmy drugi dzień Triduum przygotowującego nas do konsekracji kościoła.

Rozważania dotyczyły osoby Jezusa Chrystusa, który w kościele nas przemienia. Jezusa, którego Imię gromadzi nas we wspólnocie, a ta wspólnota gromadzi się w kościele.

Zapraszamy jutro na godzinę 18.00:

sobota – Święci i męczennicy – towarzysze naszej drogi. Wspomnienie zmarłych.

W niedzielę, 29 czerwca 2014 czuwanie przed konsekracją rozpocznie się w kościele o godz. 11.00. Wtedy też przywitamy w naszej parafii JE ks. kard. Stanisława Dziwisza, w którego ręce Rada Parafialna przekaże nasz kościół.
Następnie rozpocznie się Eucharystia z obrzędem poświęcenia kościoła.