TRIDUUM PASCHALNE – GALERIA

Uroczystości Trzech Świętych Dni są najważniejszymi w ciągu całego roku. To jedna, wielka Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa trwająca trzy dni. Zdjęcia: WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA ŚWIĘTEGO. WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ. WIELKA SOBOTA – ŚWIĘCENIE POKARMÓW NA TARNÓWCE. WIELKA NOC – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ.    

Wielki Piątek – Boży Grób

Opis naszego tegorocznego grobu: Jak Jezus na Kalwaryjskiej drodze, tak i my niesiemy krzyże różnych cierpień po ścieżkach naszego życia. Krzyż to narzędzie tortur, przynoszące ból, ciężkie i czasem wydające się ponad siły człowieka. Ponieważ jednak zawisło na nim Zbawienie Świata, krzyż jest dla nas znakiem zwycięstwa. Dlatego też zajmuje centralne miejsce w tegorocznym Grobie […]

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. O godz. 17.00 zgromadziliśmy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, aby wejść wczas przeżywanej Liturgii. Zaczyna się ona od ciszy, w czasie której wszyscy klęczą i modlą się, a kapłan który przewodniczy liturgii pada na twarz przyjmując postawę leżenia krzyżem. Następuje potem Liturgia Słowa, w której słyszymy opis […]

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek o godz. 18.00, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej, która w drugim dniu Świętego Triduum skupiła się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. Wymownym gestem tej liturgii była adoracja krzyża. Jej rozwinięciem jest Adoracja Pana Jezusa w Grobie.