Modlimy się o pokój!

Już jutro, w niedzielę, 22 stycznia, która w całym Kościele jest okazją do modlitwy o Jedność chrześcijan, my chcemy tę jedność wyrazić w modlitwie o pokój na świecie, szczególnie w tych zakątkach świata, w których chrześcijanie są prześladowani za wiarę. MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w […]