Nabożeństwa wielkopostne

W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30 i Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.30.

WIELKI POST 2015

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post pisze: „Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi […]

Lektury z Gorzkich Żali

Tegoroczne Kazania Pasyjne w naszej parafii podczas nabożeństw Gorzkich Żali skupione są wokół relikwii Chrystusowych. „Twoja wiara cie ocaliła” – to słowa Jezusa z Ewangelii św. Marka, które wypowiedział do kobiety, która dotknąwszy się płaszcza Zbawiciela, została uzdrowiona ze swojej choroby. Jej życie zostało ocalone, dlatego, że uwierzyła w uzdrawiającą moc Boga. Stąd nasz temat […]