Różaniec za zmarłych na cmentarzu

W Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 19.00 młodzież zaprosiła wszystkich na modlitwę różańcową za zmarłych. Odmawiając część chwalebną modliliśmy się w intencji wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu jak i za tych naszych bliskich zmarłych, którzy pochowani są na innych cmentarzach. Tę naszą pamięć wyraziliśmy również przez pozostawienie zniczy pod krzyżem, który jest w centrum naszego cmentarza.

IMG_1501 IMG_1522 IMG_1566