Rekolekcje Parafialne – prowadzący o. Jacek Dubel

Juz jutro zaczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.

PROGRAM REKOLEKCJI – TUTAJ>>>.

Tegoroczne rekolekcje poprowadzi Redemptorysta, o. Jacek Dubel CSsR.

o. Jacek jest od wielu lat zaangażowany w Szkole Nowej Ewangelizacji, w diecezji Toruńskiej jest jej dyrektorem. Jest rownież członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.

Módlmy się o dobre przeżycie i obfite owoce naszych rekolekcji:

Dobry i Miłosierny Boże
Prosimy Cię o błogosławieństwo
na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z ojcem Jackiem.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.
Potrzeba nam do tego Twojej łaski 
i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu,
aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi uczniowie Pana.
Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,
ale i wszystkich naszych braci i sióstr
żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
 
Użycz ojcu Jackowi światła i łaski,
aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia.
Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy,
uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.
Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
 
Duchu Święty Boże, pomagaj ojcu Jackowi
oraz  wszystkim zaangażowanym,
aby przez rekolekcje i spowiedź świętą 
zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
 
Matko Boża Nieustającej Pomocy, patronko naszej parafii,
wspieraj nas swoim wstawiennictwem.
Amen
 
Pod Twoją obronę….
Duchu Święty Boże -zmiłuj się nas nami
Matko Boża Nieustającej Pomocy – módl się za nami
Stolico mądrości – módl się za nami
Święci patronowie nasi – módlcie się za nami
Św.Michale Archaniele – módl się za nami