Podziękowania z Ukrainy

Nasza parafia otrzymała od zespołu Czeremszyna zdjęcia i gorące podziękowania z Domów Dziecka, gdzie trafiły wszystkie zebrane przez nas upominki oraz ofiary, którymi parafianie wsparli naszych gości. Dla przypomnienia, podczas otwarcia nowego sezonu Spotkania przy Ekranie włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Ubogich i zorganizowaliśmy całodniową zbiórkę na rzecz dzieci z Domów Dziecka w okolicach Tarnopola.
Na zdjęciach nie zabrakło także naszej Froci, która została przekazana dzieciom na Ukrainie.
Dziękujemy i pozdrawiamy!

DD705833-0E6C-4272-9358-C66C45971A88 B3376377-DE90-4B83-B48E-6441E05C1253 B1EBF6C0-00D0-4C34-84EC-8CD9F3869118 4728BED9-862C-4DF1-B380-5CC9EBD9A543 2566F100-14D9-4800-AFA3-1EE8AA23D6F1 9ED0EBC7-4731-45F8-BEB5-4EDE53CBF383