OGÓLNOŚWIATOWA GODZINA ADORACJI

OGÓLNO ŚWIATOWA GODZINA ADORACJIWOLA BATORSKA

21-go listopada 2020r. godz. 17.00

Zmartwychwstały Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami rozesłał ich, aby na całym świecie głosili i nieśli Dobrą Nowinę. Obiecał im, że będzie z nimi „po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Jezus jest z nami w swoich nauczaniach, łasce, świętości, a szczególnie jest z nami w celebracji Eucharystii i w Najświętszym Sakramencie, w którym wielbimy Go także poza Mszą Świętą.

21-go listopada 2020 roku, sobota, w przeddzień święta Chrystusa Króla godzinna adoracja i modlitwa na całym świecie. W obecnej sytuacji pandemii, jeśli nie mamy możliwości spotkania się w kościele, możemy dołączyć z naszych domów do wspólnej międzynarodowej adoracji. W możliwie największej liczbie osób, przyłączmy się ze swoją parafią, wspólnotą, rodziną! Niech ta światowa adoracja Najświętszego Sakramentu będzie kolejną stacją naszych przygotowań do 52-go Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 2021 roku w Budapeszcie. Ponownie przeżyjmy odnawiającą moc miłości Boga!
(Péter Erdő Kardynał, Prymas, Arcybiskup Esztergom-Budapeszt)