OGŁOSZENIE – PILNE!

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z Epidemią koronawirusa informujemy.

W kościele w czasie Liturgii może znajdować się do
5 osób.

Dlatego, z wielkim smutkiem
w trosce o WASZE ZDROWIE I ŻYCIE
prosimy i zalecamy, aby zostać w domach
i duchowo łączyć się w modlitwie.