Ogłoszenia na Wielki Tydzień

  Z Dekretu  abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

„1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.

2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br.
w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną.

    W tym trudnym a zarazem świętym czasie pozostańmy w domu w duchu miłości Pana Boga i bliźniego.

  Od poniedziałku do środy można korzystać z Sakramentu Pokuty przed Mszą Św. o godz. 7.00 i popołudniu w czasie adoracji od 17.00 do 18.00.

PLAN TRIDUUM SACRUM

  W Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, po Mszy Św. adoracja w „ciemnicy” potrwa do 21.00.

  W Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, adoracja przy „Bożym Grobie” będzie do godziny 21.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

  W Wielką Sobotę adoracja rozpocznie się o godz. 10.00, zachęcamy parafian do modlitwy przy „Bożym Grobie” z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z zarządzeniem o obecności maksymalnie 5 osób w kościele. W tym dniu nie będziemy święcić pokarmów w kościele. Ojców rodzin zachęcamy do błogosławieństwa posiłków w niedzielę wielkanocną przed uroczystym śniadaniem. Forma modlitwy którą możemy się posłużyć jest na stronie internetowej parafii.

   O godzinie 18.00 rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej, którą zakończy Procesja Rezurekcyjna.

  W Wielkanoc Msze Św. będą w porządku niedzielnym.
W Mszach świętych do 19 kwietnia może uczestniczyć 5 osób
.

  W przedsionku kościoła można nabyć poświęcone baranki Caritas i paschaliki, które w łączności z Parafią zaświecimy w domach w Wielką Sobotę wieczorem.

  Bóg zapłać wszystkim którzy troszczą się o sprawy materialne parafii, za każdą ofiarę i gest serca, konto parafialne jest na stronie internetowej.

  Trudno nam będzie w domu przeżywać Święte Triduum i Wielkanoc, tym bardziej zbliżmy się do cierpiącego Zbawiciela, w duchu miłości pamiętajmy że od naszego pozostania w domu zależy zdrowie nasze i tych z którymi jesteśmy na co dzień. Troszczmy się o osoby samotne i starsze, nie pozwalajmy aby narażały życie chodząc codziennie na zakupy.

   Na Msze Św. w czasie Triduum mogą przyjść tylko ci, którzy zamawiali intencje Mszy Św.

   PRZEWIDUJEMY TRANSMISJE INTERNETOWE WSZYSTKICH NABOŻEŃSTW TRIDUUM
i O 11.30 W WIELKANOC.