Nabożeństwa MAJOWE 2020

Miesiąc Maj to szczególny czas modlitwy. Zapraszamy do wspólnego śpiewania litanii loretańskiej. W naszym kościele codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 do 18.00 (w czasie trwania epidemii) trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W tym czasie w Maju od godz. 17.30 będzie nabożeństwo majowe. O godz. 18.00 Msza św. Pamiętajmy
o obostrzeniach dotyczących limitu osób w świątyni a także obowiązku zakrywania nosa i ust.

Mając na uwadze wyjątkowość tego czasu gorąco zachęcamy do przywrócenia tradycji modlitwy – majówek przy kapliczkach. Tam gdzie to możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (ilość osób oraz odpowiednie odstępy). Zbierajmy się by oddawać cześć Maryi, która niezawodnie chroni Nas, Nasze rodziny i całą parafię. Zachęcamy aby nabożeństwa przy kapliczkach zaczynały się o godz. 19.00. Wtedy po wcześniejszym powiadomieniu postaramy się jako kapłani modlić się z Wami.