Muzyczno – poetycka droga krzyżowa

WOLA BATORSKA – 13.03.2020r. – Godz. 17.30 – kościół parafialny

  Koncert „Idziemy za Tobą” jest zestawem utworów jedynych w swoim rodzaju. Rodziły się one równolegle z powstawaniem obrazów Drogi Krzyżowej, malowanej przez Rafała Alickiego na przestrzeni lat 2008 – 2009 dla Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Pasja malowana muzyką, obrazotwórcze słowo, nuty układające się w kolejność wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat – to wszystko złożyło się na niepowtarzalną całość, w której krok po kroku odnosimy się do tego, co działo się wtedy i do tego, co dzieje się teraz, dostrzegając, że pewne przeżycia, uczucia czy wrażenia nie straciły na znaczeniu pomimo upływu czasu. Upadki pod Krzyżem postrzegane jako metafora grzechu człowieka, poszukiwanie uczciwości i sprawiedliwości sądów ludzkich, ból Matki po stracie Syna, czy wreszcie promyk nadziei w Zmartwychwstaniu to tylko niektóre motywy rozważań, jakie przewijają się przez 16 utworów będących elementami tego wzruszającego koncertu.  Ze względu na swą uniwersalność „Idziemy za Tobą” to interesująca propozycja na wydarzenia w instytucjach kultury w okresie Wielkiego Postu. W kościołach spektakl ten może być uzupełnieniem lub wręcz zamiennikiem tradycyjnie odprawianej Drogi Krzyżowej, jest również bardzo ciekawym pomysłem na rekolekcje wielkopostne.      Spektakl wzbogacony jest o prezentację multimedialną – każdy z utworów odnosi się do kolejnej stacji Drogi Krzyżowej i zilustrowany jest odpowiednim obrazem.
Honorowy patronat nad spektaklem:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek

Senator RP Pan Stanisław Bisztyga     Koncert miał swą prapremierę 15 listopada 2009 roku w Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Pamiątką po niej jest wydany miesiąc później album, złożony z książki zawierającej reprodukcje obrazów i testy rozważań, oraz płytę CD z nagraniem live tego wydarzenia.