Modlitewne spotkanie księży

Konferencja Ojca Duchownego Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej

W Czwartek 19.09.2019r. odbyło się modlitewne spotkanie księży naszego Dekanatu. Przewodniczył mu ks. Franciszek Motyka – Ojciec Duchowny Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Po krótkiej konferencji wprowadzającej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, rozważano teksty Jana Pawła II o Kapłaństwie, Eucharystii i Wieczerniku. Jedną z ważnych intencji była prośba o nowe powołania kapłańskie i wytrwanie w powołaniu. Po adoracji kapłani spotkali się przy wspólnym stole omawiając sprawy Dekanatu. Dziękujemy wszystkim kapłanom za modlitwę i obecność.