Mamy Nowego Metropolitę Krakowskiego

15317896_10208150075253763_7942863038246740701_n

15440573_10207444214775440_1622069579573301086_o

Komunikat Kurii Krakowskiej z dnia 8 grudnia 2016:

Dnia 8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego. 

Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej wymienia się we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Archidiecezji Krakowskiej od dnia, w którym dokonał kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, 1163). Do tego dnia należy wymieniać imię Administratora Apostolskiego.

Księdza kardynała Stanisława Dziwisza oraz nowego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otaczamy naszą serdeczną modlitwą.

Polecamy modlitwie w naszej parafii
kard. Stanisława Dziwisza
i nowego metropolitę
abp Marka Jędraszewskiego.

OŚWIADCZENIE KARD. STANISŁAWA DZIWISZA>>>.

OŚWIADCZENIE APB MARKA JĘDRASZEWSKIEGO>>>.

ŻYCIORYS ABP MARKA JĘDRASZEWSKIEGO>>>.

RYS OSOBOWY NOWEGO METROPOLITY>>>.

HERB:

img321