DEKLARACJA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

KANDYDAT DO BIERZMOWANIA WYPEŁNIA ZGŁOSZENIE DO PRZYGOTWAWNIA DO BIERZMOWANIA. DEKLARACJĘ NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIONĄ ORAZ PODPISANĄ PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH SKŁADA SIĘ W TERMINIE I NA SPOTKANIU WYZNACZONYM PRZEZ PROWADZĄCEGO.

W DEKLARACJI NAELŻY ZAZNACZYĆ, KTÓRY ROK PRZYGOTOWANIA KANDYDAT PODEJMUJE.