„Bóg się rodzi!!!”

Czas Bożego narodzenia to odkrywanie na nowo Bożej Miłości.

W czasie pandemii dbając o miłość bliźniego

Pamiętajmy:

  • Noś maseczkę – zakrywając usta i nos
  • Zachowaj bezpieczny dystans
  • W świątyni może przebywać 1 os. na 15m2

Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo
tak  abyśmy z wiarą, mocą i radością mogli uwielbiać Dzieciątko Jezus, które obdarza nasze rodziny swoim błogosławieństwem!