TRASY KOLĘDOWE

Podane numery domów oraz kolejność to sugerowana trasa Wizyty Duszpasterskiej.
Jeżeli pojawił się błąd w zapisie numeru domu lub dom został na trasie pominięty,
to bardzo przepraszamy – ewentualne błędy będziemy naprawiać na bieżąco.

 

Ruskie 1 (od P. Sołkowskich do P. Gil (ul. Boczna) – 2 I 2017
592, 904, 56, 67, 761, 68, 74, 988, 717, 459, 778, 792, 72, 71, 719, 390, 760, 275, 24, 55, 746, 465, 272, 274, 642, 732, 805, 256, 700, 255, 389, 958, 971, 835, 862, 868, 911, 836.

Ruskie 2 (od P. Marty Mleko do P. Karasińskich) – 5 I 2017
654, 789, 31, 303, 222, 419, 356, 541, 405, 308, 372A, 321, 36, 404, 83, 456, 741, 551, 952, 568, 1, 574, 809, 37, 525, 392, 247, 385, 528, 235, 430, 253, 298, 783, 478A, 478.

Pagórki od Ruskiego do kościoła – 9 I 2017
432, 675, 678, 427, 224, 380, 599, 306, 671, 531, 357, 662, 697, 731, 818, 614, 23, 393, 794, 692, 585, 22, 733, 220, 21, 603, 20, 219, 190, 19, 415, 586, 264A, 341, 265, 14, 611, 600, 11, 960.

Wychylówka i Tarnówka – 14 I 2016
102, 138, 680, 487, 758, 472A, 411, 509, 369, 658, 291, 711, 516, 940, 215, 424, 447, 475, 780, 798, 311, 674, 69, 64, 64A, 645, 62, 61, 542, 284, 517, 601, 63, 213, 59, 58, 773, 438, 787, 637, 445, 57, 729.

Dąbrówka i Zamogilice 1 – 28 XII 2016
107, 759, 108, 762, 109, 812, 975, 543, 564, 112, 285, 113, 242, 115, 114, 512, 421, 367, 484, 280, 681, 503, 515, 402, 506, 995, 565, 212, 657, 440, 470, 18, 211, 226, 293, 795, 252, 118, 120, 117, 116, 606, 993, 268, 463, 557, 330, 121, 122, 552, 116A, 880.

Wieś (od P. Głuszek do P. Wyczesany-Słodyczka) – 4 I 2017
110, 596, 281, 417, 682, 297, 528, 676, 721, 425, 278, 77, 76, 730, 580, 261, 78, 349, 319, 245, 79, 622, 488, 87, 85, 413, 962, 319, 775, 822, 831, 420.

Mikoniowiec 1 – reszta (od P. Dąbroś) – 19 I 2017
322, 738, 737, 625, 200, 914, 825, 546, 328, 301, 270, 13, 4, 267, 535, 49, 214, 493, 905, 595, 192.

Zamogilice 2 – 29 XII 2016
217, 554, 661, 375, 140, 907, 139, 141, 375, 772, 715, 137, 129, 850, 527, 750, 130, 207, 677, 249, 310, 312, 312A, 131, 706, 707, 790, 295, 650, 474, 448, 127, 724, 287, 124, 126, 125, 132, 483, 133, 500, 134, 623, 144, 439, 613, 439, 504.

Wieś (od P. Adamskich do końca) – 11 I 2017
444, 811, 785, 82, 360, 764, 464, 329, 320, 89, 250, 388, 94A, 96, 97, 757, 91, 520A, 813, 99, 655, 100, 829, 205, 736, 779, 668, 667, 48A, 48, 92, 315.

Sitowiec i domy rejonu Iglopola (bez domków „fińskich”) – 8 I 2017
490A, 238, 350, 334, 14, 547, 852, 853, 854, 103, 889, 481, 834, 452, 296, 348, 945, 722, 709, 791, 955, 833, 288, 339, 47, 718, 351, 725, 422.

Mikoniowiec 1 – 7 I 2017
174, 314, 156, 172, 619, 176, 232, 636, 471, 770, 471, 806, 550, 665, 185, 639, 186A, 186, 769, 188, 183, 184, 980, 119, 181, 182, 573, 180, 641, …, 234, 233, 300, 391, 788, 416, 60, 325, 930, 701.

Borek 1 – 30 XII 2016
230, 437, 703, 782, 882, 151, 620, 909, 591, 282, 146, 767, 887, 148, 145, 149, 930, 578, 150, 154, 740, 874, 519, 152, 691, 153, 705, 340, 800, 333, 104, 856, 158, 558, 513, 974, 653, 159, 756, 686, 336, 336, 145.

Kępa, Koźlica, Więcierzów – 12 I 2017
505, 65, 920, 403, 950, 399, 450, 358, 524A, 524, 359, 373, 363, 466, 717, 407, 50, 292, 978, 538, 896, 966, 888, 786, 801, 51, 53, 643, 901, 660.

Kolanów – 13 I 2017
431, 431A, 656, 239, 143, …, 651, 344B, 344, 346, 605, 610, 204, 612, 17, 259, 257, 616, 587, 602.

Borek 2 – 3 I 2017
684, 229, 246, 397, 723, 590, 566, 342, 248, 316, 316A, 161, 160, 352, 164, 345, 815, 165, 881, 937, 968, 477, 753, 576, 710, 749, 902, 594, 892, 379A, 379, 858, 166, 559, 752, 647, 237, 518, 693, 167, 714, 510, …, 804, 843, 436, 823, 468, …, 663, 169, 168, 781.

Bloki – 16 I 2017
628-A,629-B, 630-C, 631-D.

„Domki fińskiE” + Bloki – 21 I 2017
615, 634-G, 633-F, 632-E.

Borek 3 i Przyborów – 10 I 2017
460, 607, 567, 644, 999, 530, 916, 499, 170, 95, 370, 206, 539, 839, 648, 894, 88, 428, 626, 383, 309, 309A, 879, 802, 967, 727, 523, 210, 374, 598, 808, 364, 526, 455, 669, 827, 381, 672, 797, 604, 666, 304, 560, 652.

Mikoniowiec 2 (od P. Dziadoń) – 18 I 2017
534, 191, 796, 269, 793, 194, 765, 90, 197, 173, 821, 196, 696, 179, 199, 254, 449, 830, 617, 171, 294, 236, 776, 201, 501, 260, 618.

Mikoniowiec i Pagórki (od P. Tomasik) – 17 I 2017
698, 243, 198, 8, 177, 702, 386, 508, 489, 273, 2, 480, 208, 891, 494, 673, 28, 673, 458, 549, 5, 563, 627, 7, 263, 771, 694, 570, 716, 441, 739, 44, 965, 395, 6, 396, 93, 337, 10, 279, 423, 712, 726, 728, 824, 848, 195, 847, 9.