Lektury z Gorzkich Żali

Tegoroczne Kazania Pasyjne w naszej parafii podczas nabożeństw Gorzkich Żali skupione są wokół relikwii Chrystusowych. “Twoja wiara cie ocaliła” – to słowa Jezusa z Ewangelii św. Marka, które wypowiedział do kobiety, która dotknąwszy się płaszcza Zbawiciela, została uzdrowiona ze swojej choroby. Jej życie zostało ocalone, dlatego, że uwierzyła w uzdrawiającą moc Boga. Stąd nasz temat […]