Podsumowanie roku 2015 – statystyka

Nie można duchowego życia Kościoła zamknąć w cyfrach – jest ono dużo głębsze i szersze, ponieważ dokonuje się w sercu człowieka, a jego zmierzyć się nie da. Poniższe statystyki ukazują jedynie życie naszej parafii statystycznie na przestrzeni ostatnich lat – dają pewien obraz jaką wspólnota jesteśmy i w jaki sposób widziani jesteśmy na zewnątrz.

Podsumowanie roku 2014 – statystyki

Nie można duchowego życia Kościoła zamknąć w cyfrach – jest ono dużo głębsze i szersze, ponieważ dokonuje się w sercu człowieka, a jego zmierzyć się nie da. Poniższe statystyki ukazują jedynie życie naszej parafii statystycznie na przestrzeni ostatnich lat – dają pewien obraz jaką wspólnota jesteśmy i w jaki sposób widziani jesteśmy na zewnątrz.

Statystyka na koniec roku 2013

Poniższe statystyki przedstawiają życie sakramentalne w naszej parafii w roku 2013. Dla porównania, tegoroczne dane zostały zestawione z danymi ostatnich lat.