Dekret o odwołaniu dyspensy

Dekret Arcybiskupa Krakowskiego odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.