Wielki Piątek – Boży Grób

Opis naszego tegorocznego grobu: Jak Jezus na Kalwaryjskiej drodze, tak i my niesiemy krzyże różnych cierpień po ścieżkach naszego życia. Krzyż to narzędzie tortur, przynoszące ból, ciężkie i czasem wydające się ponad siły człowieka. Ponieważ jednak zawisło na nim Zbawienie Świata, krzyż jest dla nas znakiem zwycięstwa. Dlatego też zajmuje centralne miejsce w tegorocznym Grobie […]