Klasa 6 – II spotkanie

OBOWIĄZKOWY MATERIAŁ DO ZALICZENIA W RAZIE NIEOBECNOŚĆI KANDYDATA NA II SPOTKANIU FORMACYJNYM W PAŹDZIENIKU.

1 Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

2 Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

3 Kto to jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna
całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

4 Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

5 Co znaczy imię Jezus Chrystus?
Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański.