I SPOTKANIE

MATERIAŁ DO ZALICZENIA W RAZIE NIEOBCENOŚCI NA I SPOTKANIU

  1. Wymień 7 darów Ducha Świętego:

1) Dar mądrości

2) Dar rozumu

3) Dar rady

4) Dar męstwa

5) Dar umiejętności

6) Dar pobożności

7) Dar bojaźni Bożej

2. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć c)

nie dawać złym Życiem powodu do ataków na wiarę.

3. Co to znaczy Żyć według wiary?

żyć według wiary tzn.:

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania

b) spełniać solidnie swoje obowiązki

c) Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną

Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) wprowadzać w Życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

4. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechizację aż do XII klasy włącznie, a nawet aż do

końca Życia

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez Życie na co dzień wiarą.

5. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych.

6. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego

2) poznać najważniejsze prawdy wiary

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość

4) wybrać sobie patrona

5) poprosić świadka do bierzmowania

6) oczyścić duszę z grzechów.

7. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych

okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

8. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha

Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa:

„przyjmij znamię Ducha Świętego”.

9. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki

Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i

konserwuje).