DEKRET EREKCYJNY – rok 1938

DEKRET EREKCYJNY
ERYGUJĄCY PARAFIĘ W WOLI BATORSKIEJ

KRAKÓW, 16.11.1938.

Ku większej chwale Bożej i ku pożytkowi dusz opiece Naszej Pasterskiej powierzonych, pragnąc mieszkańcom gromady Woli Batorskiej, należącym dotychczas do społeczności religijnej parafii w Niepołomicach zapewnić należytą opiekę duszpasterską i tym samym ułatwić spełnienia obowiązków religijnych, erygujemy, po zaciągnięciu zdania Naszej Prześwietnej Kapituły Katedralnej na mocy władzy przyznanej Nam postanowieniami Prawa Kanoniczne go w kan. 1427 § 1 jako też Konkordatu w art. X. z dnia 1 grudnia 1938 kościół filialny (ekspozyturę) w Woli Batorskiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Wenancjusza, jako samodzielną stację duszpasterską z wszelkimi prawami i obowiązkami wymienionymi w dekretach Synodu Naszego Diecezjalnego z r. 1923.

W tym stanie rzeczy wydzielamy z dniem 1 grudnia 1938 roku na mocy władzy przyznanej Nam postanowieniami kan. 1427 § 1 Prawa Kanonicznego, jako też i art. X. Konkordatu ze związku religijnego parafii w Niepołomicach mieszkańców gromady Woli Batorskiej z przydzieleniem ich w tym samym dniu do nowo utworzonej ekspozytury w Woli Batorskiej.

Z dniem 1 grudnia 1938 winien Ks. Ekspozyt w myśl obowiązujących przepisów tak kościelnych, jako też i państwowych założył odnośne księgi metrykalne, wydawać z nich wszelkie urzędowe odpisy przy równoczesnym posługiwaniu się pieczęcią okrągłą urzędową z napisem „rzymsko-katolicki Urząd parafialny w Woli Batorskiej”.

Ogłoszenie niniejszego Naszego dekretu winno nastąpić przez odczytanie go wiernym w kościołach parafialnych w Niepołomicach i w Woli Batorskiej na sumie w Niedzielę Pierwszą Adwentu to jest 27 listopada 1938 roku z tym, że dekret Nasz staje się prawomocnym z dniem 1 grudnia 1938 roku.

Dan w Krakowie z Kurii Naszej Książęco Metropolitalnej dnia 16 listopada 1938.

Dokument opatrzony jest pieczęcią okrągłą
i podpisem ks. abp Adama Stefana Sapiehy