Czas powitań

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej księdza Diakona Kamila. Życzymy mu wielu dobrych chwil w naszej wspólnocie. Niech czas roku praktyki diakońskiej będzie dla niego owocny.