Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek o godz. 18.00 w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy obchody trzech świętych dni: TRIDUUM SACRUM. Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką ostatniej wieczerzy jaką Pan Jezus spożył ze swoimi apostołami. W szczególny sposób brzmią w ten dzień słowa Modlitwy Eucharystycznej: „On to w dzień przed męką, podczas wieczerzy, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce…”. Ustanowienie Eucharystii dało nam możliwość bardzo bliskiego spotkania z prawdziwym i żywym Chrystusem w Komunii świętej. Dzień ten jest również pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa „to czyńcie na moją pamiątkę”.
Na zakończenie Mszy św. Najświętszy sakrament został przeniesiony dla tzw. Ciemnicy (ołtarza adoracji).

Podziękowania:
Jako kapłani tej parafii bardzo dziękujemy za wszelką okazywana nam życzliwość, każdą modlitwę ofiarowaną w naszej intencji. Również dziękujemy tym, którzy wyrazili swoje życzenia w czasie wielkoczwartkowej uroczystości: Przedszkolu Samorządowemu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Służbie Liturgicznej.