Wielki Czwartek – Chrystus uwięziony

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów – Eucharystii i Kapłaństwa. Dwóch sakramentów miłości, o której mogliśmy usłyszeć dziś w kazaniu podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Miłości, która wielokrotnie wypaczona jest przez współczesny świat, a ma być przede wszystkim przyjęciem i akceptacją cierpienia. Akceptacji, jaką okazał cierpiący podwójnie Pan Jezus, opuszczony przez wszystkich, zakazany, wtrącony do więzienia, okaleczony, wyszydzony. Symbolem tego uwięzienia jest ciemnica, w której Najświętszy Sakrament zostaje złożony w Wielki Czwartek i jest adorowany do późnych godzin wieczornych.

W tym roku w naszym kościele najważniejszym motywem symbolicznej ciemnicy jest obraz św. Brata Alberta pt. „Ecce homo”. Znajduje się w niej również ten tytuł, będący słowami Piłata o Chrystusie: Oto człowiek.

DSCN4613

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek».