WIELKI CZWARTEK 2017 – Noc wolności i radości

IMG_0305Na pamiątkę Paschy, którą spożyli Izraelici w Egipcie oraz Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami celebrowana była Msza Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczęła ona obchód trzech świętych dni – TRIDUUM SACRUM

Triduum Paschalne to najpiękniejsza liturgia w ciągu roku trwająca trzy dni. Wielki Czwartek przypomina nam o bogactwie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Jest dniem dziękczynienia za te dwa sakramenty.

Liturgię rozpoczynającego się Triduum zakończyła procesja do ołtarza Adoracji, popularnie zwana Ciemnicą, która w tym roku skupiona jest wokół obrazu św. Brata Alberta „Ecce Homo”.

ZDJĘCIA>>>.